Choose which language you would like to use.
Close
Rialtas na hÉireann | Government of Ireland

Comhrá Náisiúnta maidir le Taighde in Éirinn

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach duine ar fud na tíre a chuir na 18,000 smaoineamh isteach chuig Ár dTodhchaí a Chruthú faoi dheireadh mhí na Samhna.  Déanfaidh na Sainghrúpaí anailís anois ar na smaointe sin.

Cad é rud é?

Deis is ea Ár dTodhchaí a Chruthú do gach duine in Éirinn le smaointe a thabhairt faoi conas tír níos fearr a dhéanamh dár dtír do gach uile dhuine. Idir eolaíocht, an comhshaol, shláinte agus oideachas agus bochtaineacht, na healaíona, éagsúlacht agus cuimsiú – cuideoidh gach smaoineamh a chuirfear isteach le taighdeoirí a spreagadh chun go mbeidh todhchaí níos fearr in Éirinn.

What is it image

Cén fáth a bhfuilimid á dhéanamh?

Tá sé taispeánta ag paindéim COVID-19 an tábhacht agus an luach a bhaineann le taighde agus nuálaíocht inár saol. Mar thír fhadbhreathnaitheach, ní mór dúinn ceist a chur conas is féidir le taighde cuidiú le haghaidh a thabhairt ar na deiseanna agus na dúshláin a bheidh le sárú ag ár sochaí sna blianta amach romhainn. Le Ár dTodhchaí a Chruthú soláthraíodh deis do gach uile dhuine lena dtuairim a thabhairt. Leis na smaointe a chuirfidh an pobal i gcoitinne isteach spreagfar tionscadail taighde a mbeidh tionchar dearfach acu ar ár saol.

Why are we doing it image

Cad é an próiseas?

Latest News

January 21, 2022

WATCH: Creating Our Future Highlights

News Press releases

We would like to thank everyone throughout the country who submitted ideas to Creating Our Future during the public engagement phase of the campaign....

Expert Committee members
January 20, 2022

Creating Our Future Expert Committee members

News Press releases

The Creating our Future Expert Committee, composed of experts across a range of research disciplines and areas, are leading the analysis and...

December 1, 2021

Minister Harris announces over 18,000 ideas received from...

News Press releases

Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science Simon Harris TD has today (1 December) announced that over 18,000 ideas...