Choose which language you would like to use.
Close
Rialtas na hÉireann | Government of Ireland

Comhrá Náisiúnta maidir le Taighde in Éirinn

Inis dúinn cad is féidir le taighdeoirí in Éirinn a iniúchadh chun todhchaí níos fearr a chruthú

Cad é rud é?

Deis is ea Ár dTodhchaí a Chruthú do gach duine in Éirinn le smaointe a thabhairt faoi conas tír níos fearr a dhéanamh dár dtír do gach uile dhuine. Idir eolaíocht, an comhshaol, shláinte agus oideachas agus bochtaineacht, na healaíona, éagsúlacht agus cuimsiú - tá fáilte roimh gach smaoineamh a spreagfaidh taighdeoirí chun todhchaí níos fearr a chruthú d’Éirinn.

What is it image

Cén fáth a bhfuilimid á dhéanamh?

Tá sé taispeánta ag paindéim COVID-19 an tábhacht agus an luach a bhaineann le taighde agus nuálaíocht inár saol Mar thír fhadbhreathnaitheach, ní mór dúinn ceist a chur conas is féidir le taighde cuidiú le haghaidh a thabhairt ar na deiseanna agus na dúshláin a bheidh le sárú ag ár sochaí sna blianta amach romhainn. Osclaíonn Ár dTodhchaí a Chruthú an cheist seo do gach duine. Spreagfaidh do smaointe tionscadail taighde ag a mbeidh tionchar dearfach ar ár bhfolláine.

Why are we doing it image

Cad é an próiseas?

Latest News

December 1, 2021

Minister Harris announces over 18,000 ideas received from...

News Press releases

Minister for Further and Higher Education, Research, Innovation and Science Simon Harris TD has today (1 December) announced that over 18,000 ideas...

Creating Our Future submissions close

News Press releases

The Creating Our Future Roadshow made its last stop at Trinity College Dublin on Tuesday 30th November. Chair of the Expert Committee, Linda Hogan,...

November 19, 2021

It’s time to face our future

News Press releases

Luke O’Neill, Chair of Biochemistry at Trinity College Dublin, writes that Creating Our Future is asking people to break down the ivory towers...