Submit your idea

Providing us your thoughts and ideas will help shape our future.

Submit your idea EN

"*" indicates required fields

Tell us your idea for what researchers in Ireland should explore to create a better future.

*mandatory field/s

Your idea could be based on:
  • an opportunity or challenge you see for yourself, your community, Ireland or the world
  • a topic you are curious or passionate about and would like researchers to explore

Your details

(optional)

Please add your details so we can keep you informed and also help ensure we’re hearing from people all across the country. (optional)

Consent*
Age Confirmation*

Submit your idea GA

"*" indicates required fields

Inis dúinn cad is féidir le taighdeoirí in Éirinn a dhéanamh chun todhchaí níos fearr a chruthú.

*Réimse/Réimsí éigeantacha

D'fhéadfadh do smaoineamh a bheith bunaithe ar:
  • dúshlán nó deis a fheiceann tú duit féin, do do phobal, d'Éirinn nó don domhan
  • ábhar a bhfuil tú fiosrach nó paiseanta faoi agus ba mhaith leat go ndéanfadh taighdeoirí iniúchadh

Do shonraí

(roghnach)

Cuir do chuid sonraí le do thoil ionas go bhféadfaimis tú a choinneáil ar an eolas agus cabhrú lena chinntiú go bhfuilimid ag fáil eolais ó dhaoine ar fud na tíre. (roghnach)

Consent*
Age Confirmation*